REQUEST FOR SUBMISSIONS:

Can you help to build up this page to inform and inspire a new generation of musicians, sharing your knowledge, providing advice, pointing to references on all aspects of music production, interpretation and promotion? Please get in touch if you can provide an article, short or long.

RESOURCES

Articles for music students for advice and inspiration.

MÜZİK SANATI VE DERİNLİĞİ...

Şimdi Londra’mızda uğraş veren Talent Unlimited derneği ile başkanı sayın Canan Maxton’ın öne çıkan başarılarından söz etme zamanıdır. Bu amaçla müziğin halk arasındaki “müzik, kulağa hoş gelen bir sestir” tanımı, ya da Orhan Veli’nin, “Müzik ruhun gıdasıdır/Müziğe bayılıyorum” faztezisi, anlaşılır olmakla birlikte - sanki yüzeysel kaldıkları yönünde bir izlenim de bıraktıkları için - Ahmet Say’ın Müzik Sözlüğü’ne başvurmam gerekecek.

Müzik eğitimcisi, eleştirmeni ve müzik kitapları yayımcısı olan Ahmet Say, kitabında, “Müzik” sözcüğünün Yunanca, “musike techne” den doğup “meleklerin sanatı” anlamına geldiğini bildirdikten sonra, “müzik” kavramı, önce onun sanatsal yönünü akla getirir, diyor ve “müzik nedir? Sorusunun 7 boyutlu derinliğini saptıyor, Şöyle ki:

“1. Müzik bir ‘anlatım sanatı’ dır, 2. Temel gereci ‘sesler’ dir, 3. Müziğin yapıtaşları ‘ses öbekleri’ ya da ‘ses örgüleri’ dir, 4. Ses öbekleri, örgüleri düzenlidir, uyuşmayı, uzlaşmayı, anlaşmayı içerir ve bu genel özellik, zıtlıkları, karşıtlıkları da kapsar, 5. Müzik yoluyla anlatılanlar, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerdir, 6.Onlar ‘estetik’ bir bütünü sergiler, ve 7. Bu bütünün anlatımı, bazı gereç, araç ve ögelerin katkısını gerektirebilir.”

Ve ardından, yazarımız, bir de müziğe tanım getiriyor ki, o da şöyle:

“Sanat olarak müzik, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri sesler ve ses kaynaklarının katkısıyla, belli olguları, belli amaç ve yöntemlerle, belli bir güzellik anlayışıyla ifade eden bir bütündür.”

Peki bu açıdan bakılınca müzik piyasası ne diyeceğiz? Arabesk havasına bürünmüş Türk hafif müzik parçaları, para hortumuna kapılmış folklor değerlerimiz, gündelik besteleriyle kendini bitirmiş türkülerimiz, dinci yorumlarla biçimlenip ayinleştirilmiş sanat müziğimiz nereye gidiyor ya da götürülüyor?

Sanırız, Talent Unlimited’in kuruluş düşüncesi ve sayın yönetiminin müzik sanatını geliştirip derinleştirme görevi, bu tür sorulara yanıt bulmak üzere başlamış ve Canan Maxton’ın etkinliklerine Sefire Handan Haktanır’ın katkıları eklenerek müspet yöne yönelmiştir. Nitekim soprano Tülay Uyar’la Leighton House’da yürürlüğe giren konserler verdirme yolculuğu, soprano Kim Sheehan’ın da katıldığı, Mezzo-sopranomuz Ezgi Saydam’la devam etmiş...Sonra Lara Ömeroğlu, BBC ‘nin genç müzisyen ödülünü kazanınca, onu yekindirmek için verilen konser... Sonra, Anglo-Turkish Society ve PCRF için Gülsün Onay’ın iki konseri... Sonra Cem Duruöz’ün Talent Unlimited Vakfı’nın kuruluşuna katkı konseri... Karabacak’a yardım konseri... Talent Unlimited’in açılış konseri ve, ve, ve...Ve ...ayrıca, müzik eleştirmeni Bill Newman, besteci ve orkestra şefi Tolga Kaşif, fotoğraf sanatçısı Zafer Baran dahil ünlü sanatçılarla, tanınmış simaların Meral Güneyman’ın son konserine katılmaları ve resepsiyonda hazır bulunmaları çıtayı yükseltmiş... Ve de 2011 yılının başından itibaren devam edecek olan konserler, etkinlik ilanları, tanıtım broşürleri, sözlü bilgiler, müzik sohbetleri... ve ilahir.

Elbet ki, Talent Unlimited’in sunularındaki Klasik Batı Müziği ya da onun popülize edilmiş uyarlamaları, piyasa müziklerinin üretimlerini – kendi janrlarında bile – soylu yönde etkileyecek... Ve halk müziğimizin modernize edilmesi, kendi müziğimizin yeniden yaratılması, ulusallaşması ve uluslararası değer kazanması da bu yollardan geçecek....

Talent Unlimited amacını, “yetenekli, çalışkan fakat maddi durumu zor olan genç müzisyenlere yardım etmek” diye belirlemiş bir müzik örgütüdür. Durmadan, hızla çalışıyor. Tabi ki, zorlukları aşacak ve yolumuzu ışıklandıracaktır;

MÜZİK SANATI VE DERİNLİĞİ için...

Abdullah Nihat Yılmaz

21 Kasım, 2010, Londra

Abdullah Nihat Yılmaz